Pormes terug na druk activisten

Een lobby van GroenLinksers, vooral voormalige actievoerders, heeft er mede toe geleid dat het royement van senator Sam Pormes zaterdag is teruggedraaid. Het royement was uitgesproken door het partijbestuur. Partijvoorzitter Herman Meijer is gisteren afgetreden omdat hij het terugdraaien van het royement te vergelijken vindt met een motie van wantrouwen. Hij trok daarom 'de politieke consequentie'.

De actie van de verontruste GroenLinksers werd grotendeels ingegeven door de bezorgdheid over een te harde aanpak van partijgenoten met een activistisch verleden. Op verzoek van Meijer zijn de andere bestuursleden van GroenLinks aangebleven. Zij komen morgen bijeen om een nieuwe voorzitter te zoeken en zullen nagaan of er een partijcongres moet worden gehouden. De senaatsfractie vergadert vrijdag met de senator. Voorzitter De Wolff wil snel 'een eind aan de impasse'. Zij vindt net als het partijbestuur dat er 'onvoldoende vertrouwen' in Pormes is om hem te laten terugkeren. De fractie heeft hem alsnog verzocht zijn zetel in te leveren. Pormes noemt het aftreden van Meijer triest.

Volgens een meerderheid van de partijraad, het 'controlerend partijorgaan', moet het bestuur het royement van november vorig jaar herzien. Het landelijk bestuur royeerde eerder het van oorsprong Molukse Eerste-Kamerlid. Uit een onderzoek was in november gebleken dat Pormes, sinds 2001 senator, de partij onvoldoende had ingelicht over zijn verleden. Zo zou hij begin jaren tachtig betrokken zijn geweest bij een schietpartij, waarbij een politieauto geraakt werd. Ook zou hij trainingskampen voor guerrilla's hebben bezocht in Jemen, samen met Molukse treinkapers. Pormes heeft de beschuldigingen ontkend. Diverse leden van de partijraad namen het bestuur kwalijk dat zonder overleg tot het royement was besloten.

pormes: pagina 3