Meer files in zones van 80 kilometer

Op de tachtig kilometer zones in de Randstad is de filedruk de afgelopen drie maanden meer dan gemiddeld gestegen. Dat stelt de Verkeers Informatie Dienst (VID). De Tweede Kamer wil nu van enkele zones af.

De filedruk, lengte maal duur van de files, nam toe met 28,8 procent op de zones waar sinds 1 november vorig jaar een snelheidsbeperking tot tachtig kilometer per uur geldt. Op de rest van het wegennet nam de filedruk het eerste kwartaal van dit jaar toe met 19,2 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

CDA, VVD en LPF, een meerderheid in de Tweede Kamer, willen nu dat minister Peijs de zones waar de snelheidsbeperking tot files leidt weer afschaft. Kamerlid Hofstra (VVD): 'Doel van de maatregel was onder meer om de doorstroming te verbeteren. Dat blijkt mislukt .' Kamerlid Van Hijum (CDA): 'Wij willen af van de zones waar het aantoonbaar niet werkt.'

De files zijn vooral toegenomen op de tachtig kilometer zone op de A12 bij Voorburg richting Den Haag (+346 procent, deels ook veroorzaakt door extra verkeersaanbod), op de A12 bij Utrecht richting Den Haag (+38 procent), en op de A20 bij Rotterdam richting Gouda (+33 procent). De tachtig kilometer zones zijn ingesteld om de luchtvervuiling tegen te gaan, de veiligheid te vergroten en de doorstroming te bevorderen. Alleen op de A10-west bij Amsterdam leidt de snelheidsbeperking tot een iets lagere stijging van de filedruk dan elders in Nederland, aldus de VID. In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer ontkende minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) eerder dat files zouden worden veroorzaakt door de snelheidsbeperking.

Het grootste knelpunt op de Nederlandse wegen was de afgelopen drie maanden de A4 bij Zoeterwoude-Rijndijk in de richting van Delft. De A13 ter hoogte van het Rotterdamse Kleinpolderplein daalde in de filelijst van plaats één naar plaats drie.