Kamer wil Wijn bevragen

De fracties van de PvdA en de VVD in de Tweede Kamer eisen opheldering van staatssecretaris Wijn (Financien, CDA) over de problemen bij de Belastingdienst. Kamerlid Ferd Crone (PvdA) wil van Wijn weten of 'de verhalen over de problemen bij de fiscus waar zijn'.

Zaterdag publiceerde deze krant verhalen waaruit blijkt dat de dienst door interne problemen te weinig aangiften controleert, er te weinig onderzoeken bij bedrijven worden gedaan, faillissementsfraudeteams zijn opgeheven, de automatisering niet goed werkt en dat de reorganisatie mislukt is. Ineke Dezentjé Hamming (VVD) is 'teleurgesteld' dat de problemen die een jaar geleden al zichtbaar waren, nu nog niet zijn opgelost. 'Ik wil van de staatssecretaris horen wat er aan de hand is en hoe hij de structurele problemen wil oplossen. Hij moet er een flinke schep bovenop doen.'

In een intern verslag van een gesprek op 9 maart tussen de vakbond van hogere belastingambtenaren met de directeur-generaal van de Belastingdienst, Jenny Thunnissen, worden de problemen bevestigd. Een belastinginspecteur zei op die bijeenkomst dat 'wat het toezicht betreft valt te constateren dat steeds meer capaciteit moest worden ingezet voor administratieve werkzaamheden, met als gevolg dat we qua toezicht 'door het ijs zakken' - net nu het midden- en kleinbedrijf boomt.'

Over de automatisering zei hij 'dat dit op afzienbare termijn wel spaak moet lopen'. En over de nieuwe managementstructuur: 'We merken dat medewerkers afhaakverschijnselen vertonen. Ondertoon daarbij is het gevoel dat onze werkgever op een verkeerde manier met ons omgaat.'