ik@nrc.nl

Massa's padden kruipen naar onze grote vijver. Onderweg wordt al een nummertje gemaakt, maar pas als ze het water voelen, komt de echte trek. Daar deint nu een grijsbruine gangbang, een pulserende klont met wel tien mannetjes en één vrouwtje, dat een benauwd 'gla-gla' uit haar keel perst.

In het halfduister belegeren nog meer van die monsters de dertig treden naar ons huis op de idyllische Pietersberg. Hink-stapspringend bereik ik veilig de voordeur. Ik zet geen voet meer buiten vanavond!

Dan dringt een laag en traag geronk van doffe paddenwellust door het raam naar binnen.

Lente, weerzinwekkend.

Zelf een 'ik' insturen? Ga naar www.nrc.nl/ik

    • Anna Wolters