Hollandse hulp tegen nieuwe Fidel Castro's

In Latijns-Amerika blaast een wel heel krachtige linkse wind, zegt minister Bot.

Om de komst van nieuwe Castro's te voorkomen, gaat Nederland meer hulp bieden.

Hij bezocht recentelijk Colombia, was de afgelopen week op bezoek in Peru, Bolivia, Chili en Argentinië en gaat binnenkort langs bij zijn collega's in Brazilië en Venezuela. Het is voor de meeste Latijns- Amerikaanse gastheren wel even schrikken, vermoedt minister Ben Bot (Buitenlandse Zaken, CDA). 'In vrijwel al die landen hadden ze al meer dan vijftien en soms twintig jaar geen Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken gezien.'

Bot 'doet' Zuid-Amerika. Omdat het daarvoor de hoogste tijd was, legt hij uit in zijn hotelsuite in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. 'In deze regio doen zich de afgelopen jaren opvallende politieke veranderingen voor. De linkse wind blaast er krachtig. Als we niet beter de vinger aan de pols houden en landen alleen laten zwemmen, zul je zien dat zich allerlei nieuwe Fidel Castro's ontwikkelen.'

Bot heeft deze zonnige zaterdagmiddag net koningin Beatrix, kroonprins Willem-Alexander en Máxima uitgezwaaid, die na het driedaagse staatsbezoek aan Argentinië nog wat vakantiedagen opmaken in het noorden van het land. De minister kent het gebied goed. De 68-jarige bewindsman werkte in het begin van zijn diplomatieke carrière - van 1970 tot 1973 - als landbouw- en marineattaché op de Nederlandse ambassade in Argentinië.

Hij bekommerde zich toen om de verspreiding van de Hollando Argentina-koe. De eigenaren van de dieren met 'de mooiste uiers of het stevigste achterstel' werden door Bot persoonlijk op landbouwbeurzen onderscheiden. Ze kregen een voor 125 gulden aangeschafte Friese staartklok - in drie formaten - waarop Bot koperen plaatjes liet monteren voor de winnaars.

Sinds die tijd is er veel veranderd. Door militaire staatsgrepen en daarna een uiterst liberale economische politiek met veel privatiseringen van staatsbedrijven is in veel landen de verpaupering sterk toegenomen. De middenklasse is goeddeels verdwenen en door de steeds groter wordende sociale tweedeling is een voedingsbodem ontstaan voor een radicaal, populistisch-linkse en anti-Amerikaanse politiek.

Bot noemt het prima dat nieuwe regeringen een alternatief antwoord proberen te vinden op de armoedeproblemen. Maar hij is bang dat de nieuwe leiders de democratie veronachtzamen. 'Er bestaat het gevaar dat het Bolivariaanse proces [zoals president Chávez van Venezuela de integratie van Latijns-Amerika noemt, red.] ontaardt in dictatoriaal communisme. En dan zal dit continent democratisch en economisch nog verder wegzakken.'

Bot zegt dat het oude continent Europa - op Spanje na - de nieuwe wereld veel te lang heeft verwaarloosd. 'Omdat de Amerikanen steeds minder geliefd zijn in hun eigen achtertuin, loop je het risico dat leiders zich hier in een raar soort vacuüm ontwikkelen. En het is beter dat je een stabiel continent krijgt.'

Nederland kan helpen omdat het land volgens Bot een 'betrouwbare reputatie' heeft in de regio. 'We worden geprezen om onze politiek op terreinen als landbouw, milieu of waterbeheer. En Nederland is welkom als gesprekspartner omdat we no material motives hebben.'

Door financiële bijdragen aan non-gouvernementele organisaties en via directe ontwikkelingshulp is Nederland in landen als Peru en Bolivia een van de belangrijkste financiële ondersteuners. Maar volgens Bot moet de noodzakelijke grotere betrokkenheid van Nederland bij Zuid-Amerika niet in de eerste plaats bestaan uit het geven van meer geld. Vooral in Bolivia, waar begin dit jaar Evo Morales als eerste indiaanse president is geïnstalleerd, is Nederland bezig 'expertise' aan te bieden. 'Ik heb Morales aangeboden dat hun gasexperts naar Nederland komen. Ze willen van ons leren hoe overheid en bedrijfsleven samen kunnen werken bij de exploitatie van de gasreserves. Wij kunnen als geen ander Bolivia leren hoe je verantwoord met grondstoffen omspringt. Zo kan Bolivia voorkomen dat ze ook last krijgen van de Hollandse ziekte, het potverteren waar Nederland vroeger onder leed.'

Nederland bekostigt in Bolivia de aansluiting op het gasnet van 45.000 particuliere huishoudens. Alles in redelijke samenwerking. 'Het is voor Bolivia vooral belangrijk dat ze het bedrijfsleven niet wegjagen.'

Het is een thema dat ook in Argentinië regelmatig aan de orde kwam. 'Dan vroegen mijn collega-ministers hoe ze ervoor kunnen zorgen dat het Nederlandse bedrijfsleven meer investeert. Ik heb ze uitgelegd dat het dan zaak is te zorgen voor goede investeringsbescherming en een betrouwbaar justitieel systeem. Nu heeft Argentinië het imago een corrupt land te zijn. Daarom kiezen bedrijven er liever voor te investeren in Chili dat het meest evenwichtig de kwaliteit van de economie en democratie heeft weten te verbeteren.'

    • Marcel Haenen