Dwangsommen tegen illegaal boerderijfeest

Het is de plattelandsvariant van de illegale houseparty in en rondom steden: het boerderijfeest. Steeds vaker worden in leegstaande varkensstallen of tenten op boerenerven feesten gehouden waar - al dan niet door een geheime zender - piratenmuziek gedraaid wordt en waar honderden mensen op afkomen.

Net als bij de houseparty's worden de feesten kort tevoren via internet, of via een geheime radiozender, aangekondigd en kan de politie er moeilijk tegen optreden.

De gemeente Hof van Twente spreekt over 'een groeiend probleem' en wil via dwangsommen het fenomeen de kop indrukken. Met de politie heeft de gemeente afgesproken voortaan samen op te treden tegen de boerderijfeesten. Als ze vermoeden dat een feest wordt georganiseerd, krijgt de eigenaar van de stal of boerderij in de aanloop naar het feest een dwangsombeschikking van minimaal 10.000 en maximaal 75.000 euro. Dit bedrag wordt geïnd als het feest doorgang vindt. 'Een behoorlijk bedrag maar gezien de drankomzet moet er een stevige prikkel zijn', zegt burgemeester A. Bijleveld.

Volgens Bijleveld zijn de feesten niet alleen in strijd met de Drank- en horecawet en de Woningwet maar is er vooral sprake van een gevaarlijke situatie. 'Een varkensschuur zonder vluchtwegen en met een camouflagenet aan het lage plafond is niet veilig. Een beetje rook en er ontstaat gelijk paniek', zegt ze.

Bijleveld schat dat in haar gemeente het afgelopen jaar op wisselende locaties elke maand wel ergens een groot boerderijfeest is gehouden. De politie waarschuwt van tevoren maar grijpt niet in tijdens het feest. 'Je wilt niet weten wat er gebeurt als je twee politieauto's op duizend feestende mensen afstuurt', verklaart afdelingshoofd J. Derksen van de politie in de Hof van Twente. Bovendien heeft de politie de indruk dat een proces-verbaal te weinig afschrikt omdat er met de drankverkoop veel geld wordt verdiend. Bij één boerderijfeest in de Hof van Twente zijn bijna duizend kratten bier aangevoerd.