Buruma leidt commissie strafzaken

Hoogleraar strafrecht Ybo Buruma gaat de commissie voorzitten die een selectie moet maken van strafzaken die voor nieuw onderzoek in aanmerking komen omdat er mogelijk fouten zijn gemaakt.

Het gaat om ernstige strafzaken waarbij vermoedens zijn dat politie en justitie ernstige fouten hebben gemaakt waardoor mensen ten onrechte zijn veroordeeld.

Ook de andere leden van deze 'toegangscommissie' zijn door Harm Brouwer, baas van het openbaar ministerie, bekend gemaakt. Behalve hoogleraar Buruma van de Universiteit Nijmegen, zijn dat advocaat-generaal Frits Posthumus van het parket Amsterdam en advocaat Micha Wladimiroff.

De toegangscommissie zal zaken die worden aangebracht bij het college van procureurs-generaal voorselecteren voor behandeling door de eigenlijke commissie Postumus II. Alleen zeer ernstige strafzaken, waarvoor een gevangenisstraf van twaalf jaar of meer is opgelegd, komen in aanmerking: verkrachting, doodslag, moord of roofovervallen met slachtoffers.

Volgens het college van procureurs-generaal is juist dat soort zaken 'vanwege hun emotionele lading en de daaruit voortkomende psychologische druk vatbaar voor fenomenen als tunnelvisie en de wens tot snelle oplossing van de zaak'. Voorwaarde is dat een zaak niet meer onder de rechter is. Zo kan de zaak van de Haagse verpleegkundige Lucia de B. niet worden aangemeld bij Posthumus II, omdat de Hoge Raad deze zaak onlangs terug verwees naar het Hof.

Alleen de toegangscommissie heeft een vaste bezetting, de commissie Posthumus II zal bestaan uit een pool van oud-politieagenten, advocaten, wetenschappers en advocaten-generaal. Voor elk onderzoek worden drie leden uit die pool geselecteerd, waarbij erop gelet wordt dat de leden niet in dezelfde regio werken als waar de strafzaak speelde en dat ze geen eerdere betrokkenheid hadden bij de zaak. De opzet van de commissie is dezelfde als die van de Schiedammer Parkmoord. In die zaak bleek de verkeerde man veroordeeld. Het college van procureurs generaal wees advocaat-generaal Posthumus aan om na te gaan waar het mis was gegaan in de opsporing en vervolging van de zaak waarbij een kind was vermoord en een ernstig verwond. Die stelde vast dat er bij de politie én justitie ernstige fouten waren gemaakt.

Volgens de woordvoerder van Brouwer 'ligt het voor de hand' dat het komende jaar tien à twaalf zaken aangemeld worden.