'Voor particulier oogt het rendement misschien niet veel'

Ducatus belegt louter in preferente aandelen. Zulke 'prefs' geven beleggers met voorrang (preferentie) een vast dividend. Onder de beleggingen zijn 'prefs' van financieel concern Eureko, verzekeraar De Goudse en bouwer Heijmans.

U beheert een krimpend beleggingsfonds. Eind 2004 was de omvang 338 miljoen euro, nu 237 miljoen. Hoe komt dat?

Bert Zijlmans: 'Het lijkt krimpend. Vorig jaar hebben we een grote uitkering aan onze aandeelhouders gedaan. Dat kwam doordat twee banken waarin we belegden, Friesland Bank en Van Lanschot, hun preferente aandelen introkken en het geld terugbetaalden aan hun aandeelhouders. Als Ducatus zagen wij toen geen mogelijkheid het geld te herbeleggen, dus we gaven het terug aan onze aandeelhouders. De twee banken trokken hun preferente aandelen in omdat zij onder meer door de nieuwe IFRS-boekhoudregels niet meer als eigen vermogen kwalificeerden, maar als vreemd vermogen.'

Waarom lijkt het fonds dan te krimpen?

'IFRS heeft tijdelijk een imagobreuk opgeleverd voor prefs. Zij waren geen eigen vermogen meer, maar vreemd vermogen. Bedrijven gingen gezien de lage rente op zoek naar manieren om kapitaal aan te trekken, waarbij zij de rente wél konden aftrekken van de belastbare winst. Dat kan niet met dividend op preferente aandelen.'

Een tijdelijke breuk?

'Ducatus heeft als belegger zo'n 10 procent van alle preferente aandelen van beursgenoteerde bedrijven. We hebben 't initiatief genomen om een oplossing te vinden voor het imago. Dat is bij Oce onlangs gelukt. De prefs zijn voor de onderneming weer echt eigen vermogen, wij krijgen als belegger een adequate vergoeding en we kunnen als het de beurskoers van Oce goed gaat ook onze prefs omruilen in gewone aandelen.'

Volgens het jaarverslag 2004 is 86 procent van de Ducatus-aandelen in handen van professionele beleggers. Vindt de particuliere belegger het fonds te ingewikkeld, niet spannend genoeg, of is het rendement te laag?

'Alle drie een beetje. Bij de eerste krantenberichten in 2004 over de gevolgen van IFRS voor preferente aandelen zag je de beurskoers fors dalen, tot onder de intrinsieke waarde. Dat was de schrik van particulieren, die maken de koers, terwijl de waarde echt niet was veranderd. Het fonds is wat minder spannend, nu de beurs weer aantrekkelijker is geworden. En het rendement? Voor een particulier oogt het misschien niet veel, maar voor een institutionele belegger is dat uitstekend. Een verzekeraar die minimaal 5 procent heeft van Ducatus krijgt het dividend belastingvrij. Ons rendement is 5 procent netto én tamelijk stabiel. Dat wedijvert met beleggingen die 7,5 procent bruto zouden moeten geven. Ik denk dat het bij particulieren ook een stukje onbekendheid is.'

De beurskoers zit nog steeds onder de intrinsieke waarde?

'Ja, een procent of 6. Daarom zijn we niet zo actief richting particuliere klanten. Die onderwaardering is toch een onzekere factor.'

    • Menno Tamminga