Tuchtrecht, 2

De teleurstelling van Paul Schnabel over de inhoud van het proefschrift van E. Hout kan ik mij goed voorstellen (W&O 25 maart). Het is, schrijft Schnabel, erg voor een hulpverlener als een patiënt tegen hem een klacht indient bij een medisch tuchtcollege. Maar het zou toch nog erger zijn als een zorgverlener lichtzinnig om zou gaan met een klacht, omdat negentig procent van de klachten toch als ongegrond wordt afgewezen. Interessant is of dit hoge percentage afwijzingen komt doordat de klager onredelijke eisen stelde of doordat de patiënt door gebrek aan medische kennis niet in staat was het medisch falen aan te tonen.

    • D.O.E.Gebhardt Oegstgeest