Strafheffing China kost EU miljoenen

Strafmaatregelen tegen China en Vietnam wegens het dumpen van schoenen op de Europese markt kosten de Europese Unie zelf per saldo 258 miljoen euro per jaar. Voor Nederland wordt dit zogenoemde 'welvaartsverlies' geschat op 27 miljoen euro per jaar.

Dat heeft minister Brinkhorst (Economische Zaken) gisteren geschreven in antwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Dezentjé Hamming (VVD) en Douma (PvdA). De Kamerleden maken zich zorgen over de negatieve gevolgen van de Europese importheffingen voor importeurs, verkopers en kopers van schoenen. De sancties gaan op 7 april in.

De strafheffingen zijn ingesteld door de Europese Commissie en worden door een meerderheid van de EU-lidstaten gesteund. Maar bij de niet-bindende stemming vorige week bleek dat een tiental lidstaten zich van stemming onthield, omdat ze de sancties tegen China en Vietnam niet ver genoeg vinden gaan. Onthoudingen worden geteld als stemmen vóór.

De actie van de Commissie vloeit voert uit klachten van met name Zuid-Europese schoenproducenten, die hebben geklaagd over de dumping. Onderzoek van de Commissie wees uit dat dumping kan worden aangetoond, evenals oneerlijke handelspraktijken van China en Vietnam. Zo krijgen schoenfabrieken in deze landen staatssteun, betoogt de Commissie. China en Vietnam bestrijden dit.

De strafheffingen leveren naar schatting 37 miljoen voordeel voor Europese schoenenproducenten, schrijft Brinkhorst. Maar importeurs en schoenwinkeliers schieten er 295 miljoen euro bij in. Zij vangen volgens Brinkhorst in eerste instantie de hogere kosten als gevolg van de strafheffingen op. Maar, zo waarschuwt hij, uiteindelijk betaalt de consument mogelijk de meerkosten.