Reitsma weg als voorzitter KNSB

Voorzitter Jacob Reitsma van de schaatsbond KNSB zal nog dit jaar opstappen. De fysieke belasting van de functie in combinatie met zijn baan als burgemeester van de Friese gemeente Wymbritseradiel wordt volgens hem te groot.

Reitsma is vijf jaar voorzitter geweest. Hij zal uiterlijk op het bondscongres in december zijn functie neerleggen.

De voorzitter lag de laatste maanden zwaar onder vuur. In november stapten drie bestuursleden van de sectie langebaan van de KNSB op uit onvrede met het beleid van Reitsma, die in hun visie te eigenzinnig te werk ging. De leden van het sectiebestuur langebaan hadden niet het gevoel een volwaardige gesprekspartner van de solistische Reitsma te zijn.

Ook de merkenteams, die met de KNSB onderhandelen over onder meer de commerciële rechten, klaagden over de gang van zaken rondom de gesprekken met Reitsma. Toch werd hij in december unaniem herkozen als preses. Reitsma, een voormalig Tweede Kamerlid, heeft ervoor gekozen zijn vertrek vroegtijdig aan te kondigen, zodat de schaatsbond tijd heeft een opvolger te vinden.

De KNSB maakte eerder bekend dat het algemeen bestuur van de bond meer op afstand zal besturen en zich minder gaat bezighouden met details. Dit als gevolg van aanbevelingen van een speciale werkgroep die de structuur tegen het licht heeft gehouden.

De ondersteuning op het bondsbureau zal verder worden geprofessionaliseerd. De communicatie tussen algemeen bestuur en sectiebestuur wordt verbeterd. Inmiddels zijn door het algemeen bestuur Jan Bolt en Albert Hazelhoff als voorlopige leden van het sectiebestuur langebaan benoemd voor een periode tot de najaarsvergadering. De werkgroep constateerde dat de terugkeer van de drie leden, die hun functies ter beschikking hebben gesteld, niet wenselijk is.