Rechtertje spelen 2

In het artikel over de Deventer moordzaak en de groep van individuen die de onschuld van Louwes inmiddels wel heeft aangetoond, wordt uitvoerig beschreven hoe de groep worstelde met de vraag of de onschuld van Louwes werkelijk alleen geloofwaardig kon worden gemaakt door ook nog eens aan te duiden wie dan wel de dader is geweest. De kop van het artikel legt op de uitkomst van die worsteling veel nadruk: `Rechtertje spelen`.

Het is op basis van veel feitenonderzoek en aanvullend speurwerk dat die afweging gemaakt kon worden. Daar ligt de werkelijke verdienste van de groep rond Louwes. De website www.geenonschuldigenvast.nl biedt een verbluffend overzicht van het achterliggende materiaal. Gelet op wat er boven water is gekomen aan justitieel falen, tunnelvisie en opsporingsgeblunder was een betere titel voor het artikel geweest: `Putjesscheppers`.

    • Frederik Vossenaar Tokio