Pensioen

Een aantal welgestelde Nederlanders in Canada heeft nooit AOW-premie betaald maar krijgt niettemin een uitkering.

Leeftijdsdiscriminatie

Ik bouw pensioen op in een beschikbarepremieregeling. De eigen bijdrage stijgt naarmate de werknemers ouder zijn. Volgens mij is dit discriminatie op grond van leeftijd en heeft de Commissie Gelijke Behandeling hier meerdere malen een duidelijk oordeel over uitgesproken. Zal ik naar de rechter stappen?

(A.M.)

De Commissie Gelijke Behandeling noemt dit inderdaad ongeoorloofde discriminatie. Maar volgens het kabinet is een stijgende eigen bijdrage een van de uitzonderingen uit de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd (WGBL).

Polis afkopen

Via een vorige werkgever in een grijs verleden heb ik nog altijd een premievrije polis voor een ouderdomspensioen. Omdat het om weinig geld gaat en de kosten voor periodiek uitbetalen eigenlijk te hoog zijn, wil de verzekeraar de boel afkopen. De eenmalige uitkering bedraagt 1.976 euro, met inbegrip van het weduwepensioen. Hoe kan de verzekeraar de waarde van het weduwepensioen berekenen terwijl ze niet over de gegevens van mijn echtgenote beschikken? Verder schrijft de verzekeraar dat ze voor de berekening van de afkoopwaarde uitgaan van mijn levensverwachting ten tijde van mijn deelname aan de pensioenregeling. Dat was in de jaren zestig. Dit doen ze alleen bij een bruto jaarrecht dat lager is dan 355,33 euro. Bij een bruto jaarrecht dat hoger is, gaan ze uit van de huidige levensverwachting. Ik wil graag inzicht in de berekeningsmethoden, maar de verzekeraar geeft een algemeen antwoord en geeft aan niet te willen onderhandelen.

(G.F.)

Die 1.976 euro kunt u beschouwen als de koopsom die nodig is om levenslang de periodieke uitkeringen te financieren. De verzekeraar kijkt dan onder andere naar de huidige rentestand en naar uw levensverwachting. Dat de verzekeraar de gegevens van uw echtgenote niet heeft, maakt niet uit. De waarde van een weduwepensioen is een standaardberekening. Ik vind het flauw dat de verzekeraar geen inzicht wil geven in de berekeningsmethode. Maar u kunt daar weinig tegen doen, want de verzekeraar is dit niet verplicht. Wel kan de Ombudsman Verzekeringen u meer vertellen over berekeningsmethoden (tel. 070 -333 89 99, of www.klachteninstituut.nl). Dat de verzekeraar bij een laag jaarrecht uitgaat van de levensverwachting op het moment van deelname is waarschijnlijk nadelig voor u. Maar ook hier kunt u weinig tegen doen. Er gelden geen wettelijke voorschriften, dus vermoedelijk is dit het normale beleid van deze verzekeringsmaatschappij.

AOW in Canada

Is u bekend dat er in Canada een hele kolonie Nederlanders woont die nooit AOW-premie betaald hebben, maar wel een uitkering ontvangen? Vaak zijn dit zeer welgestelde mensen, die het geld helemaal niet nodig hebben. Af en toe vliegen ze gezellig naar Nederland om het geld op te maken. U schrijft wel eens dat in Nederland wonen het enige is wat je moet doen om AOW te krijgen. Kunt u dan verklaren waarom sommige geëmigreerde Nederlanders toch AOW ontvangen? Hier zou de Nederlandse staat op kunnen bezuinigen, want straks wordt onze eigen AOW nog onbetaalbaar (ik ben van 1944).

(A.v.d.K.)

Iedereen die in Nederland woont, bouwt tussen zijn 15de en 65ste AOW-aanspraken op. Voor ieder jaar dat u in deze periode in het buitenland woont, verliest u later 2 procent van uw AOW-uitkering. Vanaf het moment dat de AOW in 1957 werd ingevoerd, kregen alle 65-plussers AOW. Maar de beperking ten aanzien van verblijf in het buitenland bestond toen ook al. Omdat sommige Nederlanders als kind naar Canada vertrokken en anderen pas op hun 40ste, zal de een wel in aanmerking komen voor AOW en de ander niet. Iemand die in 1957 op zijn 40ste is vertrokken, heeft waarschijnlijk sinds 1982 een AOW-uitkering waarop 50 procent gekort wordt, omdat hij tussen zijn 15de en 65ste 25 jaar in het buitenland woonde. Iedere 65-plusser krijgt AOW. Eigen vermogen of andere inkomsten spelen geen rol. Daardoor kan het gebeuren dat sommige 65-plussers uitsluitend AOW hebben, terwijl voor anderen de AOW slechts een gering deel van het inkomen is. Of ze in Canada of in Nederland wonen maakt niet uit.

Over de betaalbaarheid van uw eigen AOW zou ik me geen zorgen maken. Door de vergrijzing stijgen de kosten van de AOW. Maar er komen steeds meer mensen met goede aanvullende pensioenen of lijfrenteverzekeringen. Daar moeten zij inkomstenbelasting over betalen.

Wilma van Hoeflaken

De vragenrubriek behandelt om de week fiscale vragen en pensioenvragen.

    • Wilma van Hoeflaken