Nominaties Socrates wisselbeker

Over de grens. Filosofie op reis - Carolien van Bergen

In dit boek over de zoektocht naar het paradijs en het verleggen van grenzen gaat docent filosofie Carolien van Bergen in op de vraag waarom de mens op reis gaat. Zij stelt onder andere dat reizen primair een lichamelijke ervaring is en behandelt de relatie van de reiziger ten opzichte van het land dat wordt bezocht en de rugzak voor culturele bagage waarmee iedereen op reis gaat. (Uitg. Damon 2005)

Geografie van goed en kwaad. Filosofische essays - Andreas Kinneging

Het goede leven voor individu en maatschappij vormt de kern van deze verzameling essays van hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging. Gestoeld op onderwerpen als gezinsethiek en de Europese grondwet vormt Kinnegings boek een verhandeling over de noodzaak van een morele opvoeding: de overdracht van morele waarden, generatie op generatie. (Uitg. Spectrum 2005)

Derrida. Een inleiding - Erik Oger

Erik Oger geeft een inleiding tot het complexe denken van de Franse filosoof Jacques Derrida. De auteur behandelt Derrida's denken over uiteenlopende domeinen als metafysica, esthetica en ethiek en beantwoord vragen als 'Wat doen we precies wanneer we in de filosofie een apocalyptische toon aanslaan?' en 'Is kunst zonder kaders, grenzen, afbakeningen en omschrijvingen mogelijk?' Oger's boek eindigt met een gesprek dat de auteur met Derrida heeft gehad over deconstructie. (Uitg. Klement/Pelckmans 2005)

Darwin voor dames. Over feminisme en evolutietheorie - Griet Vandermassen

Filosoof Griet Vandermassen brengt in dit boek het conflict tussen de biologische wetenschappen en feminisme in kaart. Zij toont vrouwonvriendelijkheden in de wetenschap aan, maar betoogt tegelijkertijd dat feministische wetenschap als zodanig niet bestaat. Haar betoog mondt uit in de stelling dat feminisme en biologische wetenschappen elkaar nodig hebben en dat een goed begrepen darwinistisch perspectief op de menselijke natuur en op de seksen noodzakelijk is om de grote vraagstukken binnen het feminisme op te lossen. (Uitg. Nieuwezijds 2005)

Vreemd gaan en vreemd blijven. Filosofie van de muliculturaliteit - Rudi Visker

Door in gesprek te treden met denkers als Levinas, Lyotard, Derrida en Foucault ontwikkelt filosoof Rudi Visker een filosofie van de multiculturaliteit. Het centrale thema in dit boek is de vraag naar de verhouding tussen het zelf en de ander. Visker laat zien hoe de antwoorden die hierop vanuit de filosofie werden gegeven stukbreken op de werkelijkheid van onze multiculturele samenlevingen. Hij betoogt dat men zich moet open stellen voor de ander zonder diens eigenheid weg te relativeren. (Uitg.Sun 2005)