Nederland opent per 1 januari 2007 grenzen voor Polen

Den Haag, 1 april. Werknemers uit Polen en zeven andere nieuwe lidstaten van de Europese Unie mogen vanaf 1 januari 2007 onbeperkt aan het werk in Nederland. Dat heeft het kabinet gisteren besloten. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan mag de Arbeidsinspectie direct boetes uitdelen als werkgevers minder uitbetalen dan het wettelijk minimumloon.

Pagina 23