Grootste Europese partij wil Europese grondwet

De Europese Volkspartij (EVP) van christen-democratische en conservatieve partijen in Europa wil dat de Europese regeringsleiders in de eerste helft van volgend jaar een nieuwe poging doen om tot een Europese Grondwet te komen.

Dat staat in het 'Manifest van Rome' dat de EVP gisteren heeft opgesteld aan het slot van een tweedaags congres in de Italiaanse hoofdstad. De bij de EVP aangesloten partijen, waaronder het Nederlandse CDA, zien het als hun belangrijkste opdracht de in versukkeling verkerende Europese samenwerking een nieuwe impuls te geven. Dat kan volgens hun manifest alleen met een Europese Grondwet.

Het manifest roept de regeringsleiders op begin 2007 een aanzet te geven tot 'een proces leidend tot de ratificatie van een grondwettelijk verdrag'. Van Nederlandse zijde is geprobeerd de beladen woorden 'grondwettelijk verdrag' uit de tekst te halen, maar dat is niet gelukt. Er kwam alleen steun van de zusterpartijen uit Oostenrijk en de Zuid-Duitse deelstaat Beieren.

Met hun politieke uitspraak dat er hoe dan ook een grondwettelijk verdrag moet komen, proberen de christen-democraten en conservatieven het debat alvast enige richting te geven. Daarbij wordt veel verwacht van bondskanselier Angela Merkel van Duitsland, dat op 1 januari volgend jaar het roulerend voorzitterschap van de EU overneemt. 'We moeten er alles aan doen een weg te vinden om de grondwet politieke werkelijkheid te laten worden', aldus de leider van de EVP-fractie in het Europees Parlement, Hans-Gert Pöttering.

Uit het 'Manifest van Rome' blijkt ook dat verdere uitbreiding van de Europese Unie voor de EVP niet langer vanzelfsprekend is. Bij elke toekomstige beoordeling van een land dat een lidmaatschap aanvraagt, zal de Unie strikt moeten bekijken of zij een dergelijke uitbreiding zelf wel aankan, aldus het manifest.

Daarin staat ook dat de EU serieus werk moet maken van alternatieve vormen van lidmaatschap, waarbij de samenwerking zich beperkt tot bepaalde terreinen. Het Europees Parlement sprak zich daar half maart eveneens voor uit.

De Belgische ex-premier Wilfried Martens, die werd herkozen als EVP-voorzitter, wilde niet zeggen of zo'n alternatief uitkomst moet bieden voor de problemen die enkele EU-landen hebben met mogelijke toetreding van Turkije.

Het zwaartepunt van de EVP ligt in de Europese Unie, maar haar actieradius reikt verder. De EVP telt inmiddels 68 partijen uit 35 landen. Binnen de EU kennen 11 van de 25 lidstaten een premier van EVP-huize. In het Europees Parlement is de EVP-fractie met 264 van de 732 leden de grootste politieke groepering. Behalve de voorzitter 'leveren' bij de EVP aangesloten partijen nog acht andere leden van de Europese Commissie.