FIFA tegen racisme?

Geldboetes, schorsingen, puntenaftrek of degradatie. De wereldvoetbalbond FIFA heeft strenge sancties tegen racisme op velden of in stadions opgenomen in het tuchtreglement. De verwachtingen?

Kurt Wachter, projectcoördinator 'Football Against Racism in Europe': 'Spelers hebben recht op een racismevrije werkomgeving. Voor het eerst wordt het probleem expliciet genoemd in het FIFA-reglement. Alle bonden moeten deze sancties overnemen. Het zal voor sommige bonden niet makkelijk zijn deze regels te begrijpen. Vaststelling van de ernst van een incident is moeilijk; racisme neemt in elk land andere vormen aan. Hopelijk worden de straffen verstandig toegepast. Verbanning van clubs uit competities (als spelers, trainers of fans zich voor de derde maal schuldig maken aan racisme of discriminatie, red.) is een erg zwaar middel. Maar er waren bonden of clubs die het probleem negeerden. Boetes hielpen niet; puntenaftrek (na eerste of tweede overtreding, red.) of degradatie beïnvloedt de prestaties rechtstreeks. We zullen zien of de moed bestaat een grote club met racistische fans als Real Madrid uit te sluiten.'

Theo van Seggelen, secretaris-generaal internationale spelersvakbond FIFPro: 'De FIFA kan wel sancties opleggen, maar hoe beoordelen en bestraffen ze een incident in een land als Bolivia? Dat kan de FIFA niet zelf; dat moet via de nationale bonden. Wij hebben vrede met de aanscherping van de sancties. Ik zie het vooral als een signaal en verwacht niet dat er veel verandert. Sancties zijn een beperkt middel en niet de oplossing. Wij zijn tegen sancties als puntenaftrek (respectievelijk drie en zes punten bij eerste en tweede incident, red.) en uitsluiting. Dat gaat erg ver en zet geen zoden aan de dijk. Beïnvloeding van de competitie is het laatste wat we willen.'

Mohammed Allach, profvoetballer, oprichter 'Maroquistars': 'Dit is een behoorlijk repressief systeem en een eerste stap. Ik juich dit toe. Er moet wat gebeuren. De uitvoering zal niet meevallen. Hoe ga je incidenten bewijzen en bestraffen? Hoe beoordeel je in hoeverre een club zich inspant om racisme te bestrijden? Dat moet je meewegen in de strafmaat. Hoe verzamel je bewijsmateriaal voor racisme tussen spelers? Ik ben dit seizoen tweemaal door dezelfde tegenstander uitgemaakt voor 'kankerturk', maar kon dat niet hard maken bij de scheidsrechter. Uitsluiting uit de competitie is het allerlaatste redmiddel. Je ontneemt het publiek het plezier en het tast de werkgelegenheid aan. Maar van een club als Lazio Roma met herhaalde racistische incidenten zeg ik: 'Sluit maar uit'.'

Mark Boetekees, directeur Federatie Betaald Voetbal Organisaties: 'Alles staat of valt met de uitwerking. Ik verwacht niet dat de FIFA veel sancties oplegt richting de clubs. Vraag is of de FIFA zich moet bemoeien met nationale competities en in hoeverre je clubs verantwoordelijk kunt houden. Ik kan me voorstellen dat de FIFA een mate van eenheid in de regels wil creëren en een kader schept. Daarbinnen moet je de bonden vrijlaten. De wetgeving verschilt per land. Ik kan me niet voorstellen dat Nederland niet aan het WK mag meedoen, als de KNVB (bonden vallen ook onder het sanctiereglement, red.) niet aan de regels voldoet. Uitsluiting van clubs is het ultieme middel. Dat lijkt me niet toepasbaar voor spreekkoren. Dan kunnen supporters de competitie beïnvloeden.'

Marcel Winkelman, vice-voorzitter Samenwerkende Organisaties Voetbal Supporters: 'Uitsluiting gaat ver, maar wie niet horen wil moet maar voelen. Pak clubs waar veel racisme is waaraan niks wordt gedaan, maar aan. Van bovenaf opgelegde maatregelen handhaven is moeilijk. De kans is klein dat deze regels goed overkomen bij bonden en clubs, laat staan bij supporters. De FIFA is de meest corrupte instantie in voetballand. De wereldvoetbalfederatie zal geen grote bond bestraffen, waarvan ze de stemmen nodig hebben voor een herverkiezing. Stel dat bij Manchester United op grote schaal racisme is, dan worden ze echt niet uit de Champions League gezet.'

    • Pieter de Vries