Correcties & aanvullingen

Bevallingsverlof

In het bericht 'Geef vader deel bevallingsverlof moeder' (30 maart, pagina 3) worden de uitspraken 'een krankzinnig idee' en 'Ik ben zelf verloskundige geweest. Voor de meeste vrouwen is een verlof van tien weken veel te kort', toegeschreven aan Kamerlid Smilde. De citaten zijn van Beatrijs Smulders.

Reserveofficieren

In het artikel Geen grens meer om te verdedigen (29 maart, pagina 2) wordt Cees van der Ploeg voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) genoemd. Algemeen voorzitter van de KVNRO is ir. R.P Peters.