Winkelcentrum Almere kan open

De woontoren boven een winkelcentrum in Almere is gestut. Morgen kan een deel toch geopend worden. Zeven vragen.

Een deel van de winkels in het nieuwe stadshart van Almere gaat morgen alsnog open. Een externe deskundige zegt dat de constructie van woonwinkelgebouw Het Kanteel veilig is door stutten die zijn aangebracht. Ook is de brandveiligheid nu in orde. Dat heeft de gemeente Almere vanmorgen bekendgemaakt. Vorige week werd de opening op het laatste moment afgeblazen. De gemeente had twijfels over de veiligheid van woontoren Het Kanteel bovenop winkels.

Is het winkelcentrum nu veilig?

Ja, door de noodvoorzieningen (stutten) is Het Kanteel nu ten minste een jaar stabiel, heeft een externe deskundige geconstateerd. Of het zonder die stutten ook stabiel is, is niet duidelijk. De deskundige denkt van niet, de projectontwikkelaar denkt van wel. TNO doet nader onderzoek.

Waarom heeft de gemeente pas een dag voor de opening ingegrepen?

Verantwoordelijk wethouder Visser zei gisteren dat het ‘heel gebruikelijk is’ dat bij grote projecten tot op het laatste moment wijzigingen plaatsvinden. Burgemeester Jorritsma zei: ‘We willen ver meegaan in de wens van de winkeliers om snel open te gaan, maar als het dan toch niet verantwoord blijkt, nemen wij onze verantwoordelijkheid.’

Hoe kwamen de tekortkomingen aan het licht?

Een constructeur van de gemeente Almere kwam er achter dat in een winkel illegaal een gat was gemaakt voor een roltrap. Naar aanleiding daarvan is hij een aantal dingen nog eens gaan doorrekeken. Toen kreeg hij twijfels over de fundering van het complex. Volgens hem was de toren niet bestand tegen de wind. Hoe het kon dat zo'n ernstig euvel niet eerder bekend is geworden, werd gisteren niet duidelijk. Overigens gaat de projectontwikkelaar er nog altijd van uit dat de constructie zonder stutten wél veilig is.

Wat is het probleem met de fundering?

De gestapelde constructie van het winkelcentrum is complex. Het woontorentje staat op winkels die weer rusten op een gebogen maaiveld, een glooiende ondergrond. Daaronder is een verkeerstunnel en zijn parkeergarages.

Is hiermee de kous af?

Nee, volgende week vergadert de raad achter gesloten deuren verder over deze kwestie. Daarbij komt de vraag aan de orde hoe het kon dat maar één ambtenaar precies op de hoogte was van de vermeende constructiefouten. Deze ambtenaar pleegde begin maart zelfmoord. Collega's zijn toen in zijn dossiers gaan zoeken naar de precieze stand van zaken. De bouwer heeft na de dood van de constructeur een noodvoorziening getroffen om het gebouw stabieler te maken. De gemeente wil niet ingaan op de geruchten dat de ambtenaar in zijn afscheidsbrief gerefereerd zou hebben aan het project. ‘Dat is een privé-aangelegenheid’, zegt een woordvoerder.

Gaan alle winkels morgen open?

Nee. Dat was ook nooit de bedoeling. De opening van het totale winkelcentrum staat gepland op 22 april. Vorige week zou er voor 35 winkels een pre-opening zijn omdat de winkeliers dat graag wilden. Maar sommigen hebben hun deadline niet gehaald. Zij zijn nog aan het verbouwen of wachten op een vergunning.

Wat vinden de kopers ervan?

De appartementen zijn nog niet verkocht. ‘En die zijn nu ook een beetje moeilijk te slijten’, concludeerde I. Kalisvaart gisteren namens de projectontwikkelaar.

    • Merel Thie