Weer geweld in Diyarbakir

Voor de derde achtereenvolgende dag zijn gisteren duizenden Koerdische demonstranten slaags geraakt met Turkse oproerpolitie in Diyarbakir, grootste stad in het overwegend Koerdische zuidoosten van Turkije. De onlusten verspreidden zich gisteren naar de naburige stad Batman, waar de politie een eind maakte aan een protestmars van 2.000 mensen. In totaal zijn bij de onlusten zes doden gevallen, onder wie een ongeveer 8-jarige jongen die in de borst was geschoten, en honderden gewonden. Het is het ergste straatgeweld in de regio sinds meer dan tien jaar.

De protesten begonnen dinsdag bij de begrafenis van de 14 strijders van de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) die het afgelopen weekeinde werden gedood bij een Turkse legeroperatie in de provincie Mus. De PKK van Abdullah -calan begon in 1984 in het verarmde zuidoosten een oorlog voor autonomie, of zelfs afscheiding, tegen het Turkse gezag. Daarbij zijn tegen de 40.000 mensen om het leven gekomen. In 1999 kondigde de PKK eenzijdig een bestand af, nadat het Turkse leger de overhand had gekregen en -calan gevangen was genomen. In 2003 zegde de PKK het bestand weer op, en nam het geweld weer toe, zij het nog niet op het niveau van de jaren tachtig en negentig.

Inmiddels is extra politie naar Diyarbakir gestuurd. De Turkse autoriteiten staan onder druk van nationalisten om de rellen hard neer te slaan. Maar de regering voelt aan de andere kant de druk van de Europese Unie die de Turkse staat van dienst op het terrein van de mensenrechten en de situatie van de Koerden scherp in de gaten houdt. Vorig jaar zijn toetredingsonderhandelingen begonnen tussen Turkije en de EU. De Europese Unie eist dat Turkije de Koerden meer rechten geeft.

Turkse militaire en civiele autoriteiten lieten gisteren weten dat ze hadden besloten ‘alle noodzakelijke maatregelen te nemen binnen de grenzen van wetten en democratie om separatisme en terrorisme te bestrijden’. Premier Erdogan zei in een toespraak tot de natie dat Turkije democratie en mensenrechten zal blijven verbeteren, maar ‘geen illegale actie’ kan tolereren.