Voorbarige oordelen

Het is jammer dat Kroonenberg zich zo overduidelijk schaart in het kamp van de wensdenkers. Als geoloog is ook hij immers niet gekwalificeerd om publiekelijk een zo eenzijdig en prematuur oordeel uit te spreken over wat ons in de toekomst te wachten staat. Nog steeds zijn klimatologen, ecologen, oceanografen, gletscherdeskundigen en andere wetenschappers bezig met nauwkeurige metingen, waaruit uiteindelijk een degelijke verwachting voor de gevolgen van het broeikaseffect moet voortvloeien. Het merendeel van deze deskundigen raakt er meer en meer van overtuigd dat de opwarming van de aarde, die een gevolg is van menselijk handelen, steeds sneller voortschrijdt en nog in deze eeuw tot catastrofes kan leiden. Kroonenbergs geruststellende bewering dat `het leven hierop zal reageren door evolutie en natuurlijke selectie` is dan ook geheel buiten de orde.

    • Arie Kamphorst