Verkoop tunnel mag niet van Kamer

Den Haag. Minister Zalm (Financiën, VVD) krijgt van de Tweede Kamer vooralsnog geen toestemming de Westerscheldetunnel te verkopen. Met uitzondering van de VVD willen alle fracties meer inzicht in de gevolgen van een privatisering van deze vaste oeververbinding tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Dit bleek gisteren tijdens overleg in de Tweede Kamer over staatsdeelnemingen. Zalm beloofde de Kamerleden van nadere informatie te voorzien en ondertussen geen stappen te ondernemen.