Unverfroren

Als Kroonenberg over Lester Browns Plan B 2.0 schrijft: `Smeltende gletsjers worden unverfroren gekoppeld aan een stijgende zeespiegel, terwijl dat laatste toch vooral veroorzaakt wordt door de uitzetting van het zeewater`, dan geeft hij daarmee blijk niet te weten waarover hij schrijft. Gelukkig was het `maar` in de Boekenbijlage en niet in Wetenschap.

    • Jacob F. Orlebeke