Unieke uitgave van Shakespeare geveild

Een van de vroegste en best bewaarde exemplaren van een uitgave met de werken van Shakespeare uit de 17de eeuw wordt binnenkort geveild. Sotheby's verklaarde gisteren een opbrengst van zo'n 2,5 tot 3,5 miljoen pond (3,75 tot 5,25 miljoen euro) te verwachten.

Het boek dateert uit 1623, zeven jaar na de dood van William Shakespeare. Een groep vrienden gaf toen in een oplage van 750 exemplaren zijn volledige werken uit. Er werden voor het eerst achttien toneelstukken gepubliceerd, die anders vermoedelijk verloren zouden zijn gegaan, zoals Macbeth, Julius Caesar en The Comedy of Errors. Achttien andere stukken, die in het 950 pagina's tellende boek zijn opgenomen, waren al tijdens Shakespeare's leven gepubliceerd.

Van de 750 exemplaren is slechts een derde deel bewaard gebleven. De meeste zijn echter niet in goede staat en missen vaak pagina's. Het exemplaar, dat in juli wordt geveild, verkeert nog in goede conditie. In het boek zijn wel veel passages onderstreept en van kanttekeningen voorzien, vermoedelijk door een zeventiende eeuwse geleerde. Het boek bevond zich de afgelopen drie eeuwen in de Dr Williams Library in Londen, gespecialiseerd in werken over het protestantse gedachtengoed, in het bijzonder uit de Puriteinse periode.

Voor zover bekend is er nog maar één ander exemplaar van deze Shakespeare-uitgave van vergelijkbare kwaliteit. Het betreft het zogeheten Houghton-exemplaar, dat in 1980 werd verkocht aan een rijke verzamelaar in Japan.