Terroristische dreiging reëel

Het substantiële gevaar van terrorisme in Nederland komt vooral van lokaal in Nederland georganiseerde netwerken, blijkt uit een rapport van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Die netwerken kunnen overgaan tot geweld zonder aansturing van buitenaf.

pagina 8