Stellingen

Ieder leven is beschermingswaardig, maar niet tegen elke prijs.

J.J.D. de Jong

Rijksuniversiteit Groningen

De tautologie ‘werkende moeder' illustreert de rol van de vrouw in de Nederlandse samenleving.

Conny Schütte

Wageningen Universiteit

Effectiviteitsdenken zit opgesloten in de Friese natuur: waar ‘Hollanders' iets van plan zijn, zijn Friesen dat fan doel.

Joy de Jong

Universiteit Utrecht

Het huidige pakket kinderbeschermingsmaatregelen is ten onrechte toegesneden op de opvoedcapaciteiten van de ouders in plaats van toegesneden te zijn op de opvoedbehoefte van het kind.

Lies Punselie

Universiteit Leiden

Bij het verkrijgen van een officieel identiteitsdocument zou men verplicht een ondertekend donorregistratieformulier moeten inleveren.

Boukje A.C. van Dijk

Universiteit Maastricht

Veel van de moderne schoonmaakmiddelen voor het huishouden zijn overbodig. Warm water, groene zeep en soda geven een minstens zo goed resultaat en zijn goedkoper en beter voor het milieu.

J. Willink

Universiteit Leiden