Schrijvende pers is tien keer beter dan tv

In deze krant van 27 maart stond een artikel van Tracy Metz over de mogelijkheid dat projectontwikkelaars alle vastgoed van een gemeente zouden kopen teneinde die gemeente meer waard te maken en de overheid de handen vrij te geven om zich te beperken tot haar kerntaak: het besturen. Het was een perfect, helder geschreven artikel. Het kostte niet meer dan vijf minuten om de essentie ervan op te nemen.

Ongelukkigerwijze wees het artikel vooruit naar een televisie-uitzending - van de VPRO, ik had gewaarschuwd kunnen wezen!, die op deze zelfde maandagavond zou plaatsvinden - en ik, stommeling, trapte er weer in.

Er werden onduidelijkheden en rookwolken gecreëerd rond het onderwerp dat Metz zo helder uiteengezet had - en dat kostte mij maar liefst 35 minuten. Zonde van mijn tijd.

Laat het publiek eens beseffen dat de schrijvende pers ongelooflijk superieur is - dat zij voor mensen die vlot lezen ingewikkelde zaken in een paar minuten duidelijk kan maken die op de televisie hele of halve uren kosten.

    • Dr. J.A. Schulp