‘Opmerkelijke' daling van overheidstekort tot 0,3 pct

Het tekort van de overheid is het afgelopen jaar uitgekomen op 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die vanochtend zijn gepubliceerd.

Met een bedrag van 1,4 miljard euro komt het totale overheidstekort vorig jaar iets lager uit dat eerder was geraamd door het ministerie van Financiën. Ten opzichte van 2004, toen het tekort volgens een herziene berekening van het CBS uitkwam op 1,9 procent, is sprake van een opmerkelijke daling. Deze werd onder meer veroorzaakt door eenmalige meevallers bij de belastinginkomsten omdat veel bedrijven ‘bankierden' bij de belastingdienst die een hogere rente vergoedde op te veel betaalde aanslagen van banken op spaargeld. Doordat dit effect in 2006 wegvalt, zal volgens het Centraal Planbureau (CPB) het tekort dit jaar weer iets oplopen.

Voor het eerst sinds 2000 boekte de rijksoverheid het afgelopen jaar een overschot. De lagere overheden en de sociale fondsen hadden een tekort. De staatsschuld steeg het afgelopen jaar naar 52,9 procent van het bbp.