Nog geen geld voor eenheid tegen terreur

De oprichting van de speciale interventie-eenheid die moet optreden bij acuut terroristisch gevaar, dreigt wegens geldgebrek te stranden. Volgens de politievakorganisatie ACP is er geen geld beschikbaar.

Minister Zalm (Financiën, VVD) zou de benodigde 10 miljoen euro niet ter beschikking stellen.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) is opgericht na een rapport in opdracht van het kabinet van de criminoloog, C. Fijnaut, over de wijze waarop aanhoudingseenheden van Defensie en politie de afgelopen jaren langs elkaar heen hebben gewerkt bij terreurbestrijding.

In dat rapport van Fijnaut, dat het kabinet vorig jaar als staatsgeheim heeft bestempeld, wordt onder meer geconstateerd dat antiterreurdiensten elkaar nauwelijks op de hoogte houden van operationele informatie of geplande activiteiten. Het kabinet nam vervolgens de aanbeveling van Fijnaut over dat betrokken diensten geïntegreerd moesten worden. Daarmee is vorig jaar begonnen. Behalve dat er financiering moet komen, moet ook een aantal wetten worden gewijzigd. Dit jaar moet de nieuwe dienst volledig operationeel zijn. Volgens de ACP loopt die doelstelling door de problemen met de financiering ervan, vertraging op.

Volgens een woordvoerster van de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding wordt nog gesproken over financieringsvoorstellen, maar wordt de integratie daardoor niet vertraagd.

Tweede-Kamerlid Straub van de PvdA vindt de situatie ‘te gek voor woorden’: ‘Het kabinet heeft zelf besloten dat deze dienst dringend en noodzakelijk is. Zalm heeft inmiddels miljarden aan meevallers gehad. Dan zijn die 10 miljoen euro peanuts.’ Hij gaat de ministers schriftelijk om opheldering vragen.

Ook een woordvoerder van Financiën zegt dat deze kwestie nog onderwerp van overleg is in de gesprekken over de begroting. ‘Die lopen nog. Meer kan ik er niet over zeggen.’

Eerder verzette met name de Amsterdamse politie zich tegen het samenvoegen van de aanhoudingseenheden. De eigen aanhoudingseenheden leveren als gevolg van die operatie autonomie in.