Mens in het middelpunt

Waarom komt niemand op de gedachte dat al die rampen etc. normale natuurverschijnselen zijn, vraagt Kroonenberg zich af. Het lijkt er op dat mensen nou eenmaal moeite hebben met zichzelf niet als middelpunt van alles te zien. Het huidige relaas over het `einde der tijden` is vergelijkbaar met het verklaren van gebeurtenissen als `een straf van god` door natuurlijke fenomenen als resultaat van menselijk handelen te zien impliceer je er als mens invloed op te hebben en daarmee wordt kennelijk één van de basisbehoeften van de mens bevredigd: de mens als regisseur van zijn leefomgeving.

    • Per Email
    • Menno Rubbens