Lagere premies zorg voor expats

De zorgpremie voor Nederlandse gepensioneerden in het buitenland is te hoog. Minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) moet de premie verlagen.

Dit oordeel heeft de rechtbank in Den Haag vandaag geveld. De rechter deed uitspraak in een kort geding van gepensioneerden tegen de Nederlandse staat.

Dat alle gepensioneerden, ongeacht het Europese land waarin ze wonen, hetzelfde bedrag moeten afdragen aan Nederland, is volgens de rechter in strijd met het recht. Temeer daar in sommige landen nauwelijks voorzieningen voor langdurige zorg (onze AWBZ-voorzieningen) bestaan. Hoogervorst moet daarom van de rechter de premies aanpassen aan de voorzieningen in het woonland.

Gepensioneerden in het buitenland blijven wel, zoals de minister wil, verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten in het land waar zij wonen. Wel wees de rechter de eis van pensionado's af om te mogen kiezen géén gebruik te maken van het ziekenfondspakket in hun gastland.

Zij blijven dus verplicht voor dat lokale ziekenfondspakket een bijdrage aan Nederland te betalen van 850 euro per jaar. Ze komen evenmin onder de verplichte inkomensafhankelijke premie uit. In ruil daarvoor mogen ze de staatszorg van hun gastland gebruiken.

Hoogervorst heeft altijd beweerd dat gepensioneerden in het buitenland zich in verband met Europese regels bij het plaatselijke ziekenfonds moeten verzekeren. De eisers die zeiden dat het om een recht gaat, en geen plicht, kregen geen gelijk van de rechter.

De uitspraak van de rechter betekent volgens de advocaat van de gepensioneerden dat zijn cliënten in landen waar nauwelijks AWBZ-voorzieningen zijn, maximaal 2.700 euro per jaar minder hoeven te betalen. Hij is daar tevreden mee, maar wil toch een bodemprocedure aanspannen tegen de staat om alsnog volledig gelijk te krijgen.

Het ministerie van Volksgezondheid kon vanochtend nog niet reageren op de uitspraak.