Kent u die grap van Eureko?

Ze gingen niet.

De kans op een beursgang van Eureko lijkt definitief verkeken.

Eureko?

Ja, Eureko, de eigenaar van bank- en verzekeringsbedrijven in diverse landen, maar vooral in Nederland. Staalbankiers, Centraal Beheer, FBTO, Zilveren Kruis en sinds kort ook Interpolis vallen allemaal onder Eureko. In Nederland maken zij ook reclame met het achtervoegsel Achmea. Voor de buitenwereld maakt het er niet gemakkelijker op dat die naam nu net weer niet gekozen is voor het hele concern.

In de jaren negentig kreeg Achmea beursplannen, daarna gingen de plannen over naar Eureko. Het is er mede door de beurskrach nooit van gekomen. Nu hoeft het niet meer. Eureko heeft kapitaal genoeg. Vorig jaar kocht het concern verzekeraar Interpolis van de Rabobank en betaalde de aankoop door eigen aandelen te plaatsten bij de coöperatieve grote broer. De Rabobank kocht ruim 106 miljoen Eureko-aandelen. Dat leverde Eureko na aftrek van kosten 3,34 miljard euro op.

De kosten van deze kapitaalinjectie waren niet meer dan vier ton, zo blijkt uit het deze week verschenen jaarverslag van Eureko. Vier ton. Daarvoor komt een Londense zakenbankier die een beursintroductie moet begeleiden zijn bed niet uit. Coöperaties zijn zuinig. Het blijft geld van de leden, nietwaar.

De Rabo bezit nu 37 procent van de gewone aandelen Eureko. De bank is na de Vereniging Achmea de grootste partij aan tafel.

Maar de bank is nog veel meer. Drie commissarissen van de Rabobank zijn inmiddels opgenomen in de raad van elf commissarissen van Eureko.

Het beheer van het ‘grootste deel van de beleggingen is deels uitbesteed aan Robeco’, een dochter van de Rabobank, zo meldt Eureko's jaarverslag. Interpolis maakt gebruik van de diensten van het ICT-bedrijf van de Rabobank. De bank heeft als werkgever een collectief ziektekostencontract met Zilveren Kruis gesloten. En de 1,5 miljoen leden van de Rabobank konden met korting intekenen op een basispolis van Zilveren Kruis in de nieuwe zorgverzekeringswet. Interpolis betaalde de lokale Rabobanken, op jaarbasis, zo'n 250 miljoen euro aan provisies voor verkochte verzekeringspolissen.

Voor het geld hoeft Eureko niet meer naar de beurs. De bestuurders hoeven ook niet naar de beurs voor een optieregeling. Die hebben ze al. En voor de rabobank is Eureko een semi-dochter. Moet die zo nodig uit huis en naar de beurs?

Eureko heeft de normen en waarden van de Rabobank al overgenomen. Net als bij de Rabo worden de beloningen van individuele bestuursleden in het jaarverslag niet vermeld.

    • Menno Tamminga