Invoer digitale radio uitgesteld

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) heeft onder druk van de Tweede Kamer de ontwikkeling van de digitale radio uitgesteld. Volgens de Tweede Kamer kunnen betere technieken beschikbaar komen en is het verstandiger een pauze in te lassen. Brinkhorst wacht nu eerst een internationale conferentie over radiofrequenties af.

De minister wilde de procedure rond het uitgeven van nieuwe frequenties in het najaar beginnen. Tijdens een overleg in februari was de Tweede Kamer al kritisch over digitale radio, maar Brinkhorst liet zich toen nog niet afremmen. Gisteren bleek dat de Tweede-Kamerleden vasthielden aan hun kritiek. Brinkhorst ging niet op hun argumenten in. Hij stelde vast dat een “conservatieve“ Tweede Kamer “nu nog even niet wil“. “Ik ga niet trekken aan een dood paard. Ik wil het wat rustiger aan doen“, zei Brinkhorst. Wat hem betreft wordt de discussie in het najaar hervat.

Digitale radio heeft een betere ontvangst en is geschikt voor allerlei informatiediensten als verkeersinformatie en weerberichten. Eén frequentie kan worden gebruikt voor zeven of meer programma's van cd-kwaliteit naast de mogelijkheden voor data-overdacht. Internationaal is afgesproken dat digitale radio de analoge radio gaat vervangen. In Nederland geldt daarvoor een uiterste datum van 2019.

Brinkhorst wil de digitale radio geleidelijk invoeren. De minister wil de bestaande commerciële zenders aanmoedigen om te investeren in digitale uitzendingen. Tot en met maart 2011 worden de vergunninghouders verplicht minimaal 80 procent van de beschikbare capaciteit voor het uitzenden van radio te benutten. Als ze dat voldoende doen, komen ze in aanmerking hun vergunningen na 2011 te verlengen.

In 2004 beloofde Brinkhorst nog in een brief aan de Tweede Kamer dat in dat jaar 70 procent van de Nederlandse bevolking radioprogramma's van de publieke omroep digitaal zou moeten kunnen ontvangen. In 2005 hadden ook de commerciële radiozenders op digitale uitzendingen moeten overgaan.