ik@nrc.nl

Mijn ouders verruilen hun huis voor een appartement. Veel spullen, vooral boeken, moeten weg. Wij kinderen kijken of er nog iets van onze gading is, voordat de de boekhandelaar langskomt.

Ik leg Herodotus en Homerus apart, voor als ik ooit weer de moed krijg. Misschien is het iets voor mijn dochter, net aan de klassieke talen begonnen. Bladerend in Vergilius' Aeneis stuit ik op een vergeeld briefje.

,,Durf jij te vragen waarom hij toch altijd “schrikkelijk' zegt in plaats van “verschrikkelijk'?“ Even zie ik mijn moeder zitten in de klas. Een middelbareschoolmeisje onder Latijn stiekem briefjes schrijvend aan een vriendin.

Bijdragen zijn welkom via www.nrc.nl/ik. Daar staan ook de spelregels van de ik-rubriek.

    • Jasper Enklaar