Hockeystick

Het artikel van Kroonenberg, waarin hij gehakt maakte van een aantal pas verschenen alarmistische milieuboeken kwam als een verademing na de litanie van milieu-angsten die wij dagelijks in de media over ons heen krijgen. Waar komt die vrees vandaan? Voor een belangrijk deel is deze terug te voeren op het werk van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change: een wereldwijd netwerk van klimatologen en vertegenwoordigers van andere wetenschappelijke disciplines, dat onder auspiciën van de VN periodiek rapporten publiceert over de stand van de klimaatwetenschap). In het laatste IPCC-rapport nam de zogenoemde `hockeystick` een belangrijke plaats in. Deze grafiek geeft een reconstructie van de gemiddelde oppervlaktetemperaturen op het noordelijk halfrond over de laatste 1000 jaar. De grafiek laat een geleidelijke temperatuurdaling zien van het jaar 1000 tot ongeveer 1900 (de steel van hockeystick) om daarna snel te stijgen (het blad ). De curve is zeer suggestief; ze lijkt een waarschuwing in te houden dat de mens verantwoordelijk is voor de recente opwarming van de aarde; een opwarming zonder precedent! Maar de hockeystick ligt onder vuur. Legt men de meer recente temperatuuronderzoeken, die volgens verschillende methoden in verschillende delen van de wereld zijn uitgevoerd, naast elkaar, dan rijst daaruit een beeld op van de Middeleeuwen die warmer waren en die werden opgevolgd door een kleine ijstijd. Deze kwam zo rond 1850 weer aan zijn einde en ging over in een warmere periode. Kortom een beeld van natuurlijke variabiliteit en al helemaal geen hockeystick.

Nochtans gaat Europa door, bijvoorbeeld met de bouw van windmolens, die niet op wind maar op subsidie draaien, en de handel in CO2-emissierechten. Deze activiteiten zijn kennelijk doelstellingen op zichzelf geworden, want zij zullen geen enkel aantoonbaar effect hebben op de wereldtemperatuur. Het zogenoemde klimaatbeleid lijkt nauw verbonden zijn met quasi-religieuze gevoelens die het vacuüm moeten opvullen dat is ontstaan als gevolg van de teloorgang van het christendom en het marxisme.

    • Hans Labohm
    • Co-Auteur van `Man-Made Global Warming
    • Unravelling A Dogma`