De zin van straf

Gedetineerden zijn volgens C. Boeij (nrc.next, 29 maart) niet slecht: ze worden in belangrijke mate slecht gemaakt. Maar hij sluit de ogen voor het feit dat ex-gedetineerden ook in de tijd van `resocialisatie` moeilijk uit de criminaliteit bleven. Lees daarom naast het boek van Boeij, vooral ook De macht van het lijden, 2 eeuwen gevangenisstraf in Nederland van Herman Franke (1996). De short, sharp, shock -methode van Boeij belooft in dat licht niet veel goeds. Moeten we na twee eeuwen niet eens opnieuw nadenken over de zin van straf en de instrumenten die steeds worden opgevoerd om mensen `beter` te maken?

    • Marcel van Kuik Wageningen