De Polen

Het lijkt erop dat het kabinet vandaag eindelijk besluit of werknemers uit de nieuwe Oost-Europese lidstaten voortaan onbeperkt naar Nederland mogen komen. Wat betekent dit voor werknemers hier?

Werknemers en werkzoekenden moeten vanaf 2011 sowieso de concurrentie aangaan met Polen en andere Oost-Europeanen. Vanaf dat jaar zijn alle “oude' lidstaten verplicht hun grenzen onvoorwaardelijk open te zetten voor werknemers uit de lidstaten die in 2003 zijn toegetreden. Tot die tijd mogen de oude lidstaten zelf beperkingen stellen aan de de komst van Oost-Europese werknemers. Ze kunnen de grenzen helemaal gesloten houden, alleen in bepaalde sectoren werknemers toelaten of een quotum stellen.

De verantwoordelijke staatssecretaris Van Hoof (VVD) zal vandaag zijn collega-ministers voorstellen de grenzen vanaf 1 januari 2007 te openen. Eerst wilde hij dit al op 1 mei doen, maar wegens grote bezwaren van CDA en PvdA en de vakbonden komt er nu uitstel. In de tussentijd gaat hij ervoor zorgen dat de arbeidsinspectie beter gaat letten op illegaal werk. Ook komen er controles op de naleving van CAO-afspraken.

De twijfelaars in de Kamer en de vakbonden wilden dit graag. Onderzoekers hebben berekend dat als Nederland de grenzen opent in een jaar tijd tussen 53.000 en 63.000 Oost-Europese werknemers hiernaartoe zullen komen.

    • Inger Kuin