Correctie

In het Cultureel Supplement van 10 maart stond bij de Designwedstrijd de naam van de ontwerper van de ‘Striping' van de Nederlandse politie verkeerd gespeld. Die naam moet zijn Joost Roozekrans, die de striping ontwierp i.s.m. Studio Dumbar.