Britannica boos over onderzoek

De Encyclopaedia Britannica heeft de aanval geopend op het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Dat tijdschrift had in december vorig jaar niet mogen schrijven dat de kwaliteit van de internet-encyclopedie Wikipedia die van de Britannica benadert, zo meldt de Britannica in een zeer boos getoonzette open brief (zie www.britannica.com). De Britannica wijst de meeste kritiek af en is het totaal niet eens met de methode van Nature, dat de kritiek van de Britannica gedecideerd afwijst.

Nature had artikelen uit beide encyclopedieën over 42 wetenschappelijke onderwerpen (zoals “ethanol' en “quark') naar ter zake kundige wetenschappers gestuurd en laten tellen hoeveel fouten erin stonden. Uitkomst: beide encyclopedieën hadden in vier gevallen “ernstige fouten“ gemaakt, van kleine fouten had de Wikipedia er 163, de Britannica 123.

De Britannica gaat niet in op de vier “ernstige fouten' - bijvoorbeeld de opmerking dat de ziekte van Creutzfeldt-Jakob door vlees wordt overgebracht (moet zijn: zenuwweefsel) of dat quarks geen interactie hebben met andere deeltjes op de afstand van een proton-diameter (dat is juist wél zo). In de brief staat slechts dat de “echte onjuistheden“ verbeterd zijn.

Alle energie gaat in het weerleggen van de soms inderdaad nogal pietluttige kritiek van de deskundigen in de 123 minder belangrijke “fouten'. Volgens Nature zijn die weerleggingen niet van belang omdat het juist ging om het oordeel over beide encyclopediën. Over de Wikipedia waren ze óók pietluttig.