Aanpak rampen Schiphol valt onder Haarlem

De burgemeester van Haarlem krijgt de verantwoordelijkheid voor de inzet van politie, brandweer en hulpverleningsdiensten bij de rampenbestrijding op Schiphol.

Daarmee komt een einde aan de situatie waarbij de burgemeester van Amsterdam verantwoordelijk is voor de brandweer en de geneeskundige diensten, terwijl de politie onder de verantwoordelijkheid valt van de burgemeester van Haarlem, die korpsbeheerder is van de politie Kennemerland.

Dat heeft het kabinet deze week besloten na felle protesten van Amsterdam en Haarlemmermeer op een besluit van de verantwoordelijke ministers Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) en Donner (Justitie, CDA), eind vorig jaar. Dat hield in dat bij een calamiteit de burgemeester van Amsterdam tijdelijk de regie over de politie zou krijgen, en niet die van Haarlem.

Donner en Remkes waren het aanvankelijk niet eens over de organisatie. Remkes wilde die in zijn geheel aan Amsterdam overdragen door Haarlemmermeer, waar Schiphol deel van uitmaakt, onder te brengen bij het politiekorps Amsterdam-Amstelland. Remkes had daarover ook al toezeggingen gedaan aan de commissaris van de koningin van Noord-Holland.

Maar Donner verzette zich daartegen, vanwege de consequenties voor het openbaar ministerie in Haarlem. Dit parket zou dan ook deels moeten overgaan naar Amsterdam. Schiphol valt onder de rechtbank Haarlem, ook al beschikt de luchthaven over een eigen rechtbank en parket.

In eerste instantie kreeg Donner zijn zin. Maar na kritiek van Borghouts gaat de hulpverlening nu naar Haarlem. Het is nog onduidelijk wat de consequenties zijn voor de brandweer en hulpverleningsdiensten in Amsterdam.