Voor marine was kwestie niet meer dan ontslagzaak

De verkrachtingszaak op het marinefregat Tjerk Hiddes is enkele weken behandeld als een gecompliceerde ontslagzaak zonder meer, hoewel de vrouwelijke matroos in het bezwaarschrift tegen haar ontslag (d.d. 1 januari) melding maakte van aanranding en intimidatie. Dat heeft staatssecretaris Van der Knaap (Defensie, CDA) gisteren verteld tijdens een interpellatiedebat in de Tweede Kamer. De ambtelijke en militaire top van Defensie waren eind februari ervan in kennis gesteld.

Gisteren heeft Defensie alsnog aangifte gedaan bij de Koninklijke Marechaussee. Dat werkt mogelijk beperkend op het werk van een gisteren door Van der Knaap geïnstalleerde commissie onder voorzitterschap van de commissaris van de koningin in Utrecht, B. Staal (D66), die in mei verslag moet uitbrengen over de gang van zaken op de Tjerk Hiddes, en later over seksueel geweld en intimidatie bij de strijdkrachten in het algemeen. Wanneer namelijk een zaak onder de rechter is, beperkt dat de mogelijkheden van de commissie om onderzoek te doen en zaken in de openbaarheid te brengen, erkende de staatssecretaris.

Van der Knaap werd gisteren opnieuw naar de Kamer geroepen door Karimi (GroenLinks) in verband met berichten dat de politieke en militaire top van Defensie, ook nadat hun de strekking van de zaak duidelijk was geworden, meer dan een week zouden hebben gewacht met het ondernemen van actie. 'Toen heb ik gezegd: nu wordt het mij te gortig', aldus Van der Knaap gisteren in de Kamer. 'Ik heb dat gedaan toen de feiten mij onder ogen kwamen, en ik zou niet weten wanneer ik dat eerder had kunnen doen.'

Met onmiddellijke ingang komt er een niet door militairen bemand telefoonnummer, waar Defensiepersoneel gevallen van seksueel geweld en intimidatie kan melden.