Volhardend lagedrukgebied

De temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van Europa zijn momenteel groot. In het midden van Scandinavië vriest het overdag nog 3 à 4 graden, terwijl de Spaanse Costa's al naar een zomerse 25 graden gaan.

Een dergelijke warmteverdeling zorgt ervoor dat het lagedrukgebied nabij Ierland stand houdt en diverse neerslagzones over Europa weet te duwen. Voor Nederland betekent dat een voortduring van de wisselvalligheid.

Vanavond regent het voornamelijk ten zuiden van de grote rivieren. Vannacht houdt die neerslag daar aan, maar arriveren er ook buien in de noordelijke provincies. Aan zee en rondom het IJsselmeer blijft het ondertussen stevig doorwaaien.

Morgen overdag wakkert ook elders de wind weer behoorlijk aan. Buien zijn vooral actief in het noorden, noordoosten, oosten en zuidoosten. Daar is lokaal ook onweer bij mogelijk, de atmosfeer is er onstabiel genoeg voor. Met tussendoor af en toe zon, wordt het een graad of 10 op de Wadden en 15 à 16 graden ten zuiden van de grote rivieren. Gedurende het weekeinde drijven geregeld buien vanaf zee binnen en ontstaan er 's middags ook buien boven land door opwarming. Tussendoor schijnt nu en dan de zon en koud is het niet, met maxima rond 12 à 13 graden. Mogelijk gaan die temperaturen volgende week omlaag, maar de uitkomsten van de diverse atmosferische rekenmodellen zijn daarover niet eenduidig.