Verkoop van tunnel mag niet van Kamer

Minister Zalm (Financiën, VVD) krijgt van de Tweede Kamer vooralsnog geen toestemming om de Westerscheldetunnel te verkopen. Met uitzondering van de VVD willen alle fracties meer inzicht in de gevolgen van een privatisering van deze vaste oeververbinding tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen.

Dit bleek vanochtend tijdens overleg in de Tweede Kamer over staatsdeelnemingen. Zalm beloofde de Kamerleden van nadere informatie te zullen voorzien en ondertussen geen stappen te nemen.

De Kamerleden Omtzigt (CDA), Crone (PvdA), Duijvendak (GroenLinks), Gerkens (SP) en Van der Vlies (SGP) lieten zich kritisch uit over het voornemen van Zalm het staatsbelang van de Westerscheldetunnel van de hand te doen. Ze zijn beducht voor mogelijke tariefsverhogingen door een particuliere exploitant van de tunnel. 'Wij staan pal voor de mensen in Zeeland', zei Omtzigt. Volgens Gerkens dreigen de Zeeuwen te worden 'uitgeknepen' als een private eigenaar de winstmarges op de tunnel zou verhogen. De staat is voor 95 procent eigenaar van de tunnel, de rest is van Zeeland.

De Westerscheldetunnel is drie jaar geleden in gebruik genomen. De aanleg heeft 700 miljoen euro gekost. Vastgelegd werd dat gedurende 30 jaar tol geheven wordt om de kosten terug te verdienen. Na afschaffing van de veerpont tussen Vlissingen en Breskens is de tunnel voor Zeeuws-Vlaanderen de enige verbinding voor gemotoriseerd verkeer, tenzij een omweg via België wordt gemaakt.

Zalm weigerde in te gaan op het verzoek van de Kamer om inzicht te verstrekken in de berekeningen die aan het voornemen tot privatisering ten grondslag liggen. Deze informatie zou het biedingsproces bij privatisering kunnen beïnvloeden en de belangen van de staat kunnen schaden, aldus de minister. Wel zei hij dat de concessie bij verkoop zal worden aangescherpt. Er zal in worden opgenomen dat de tol jaarlijks maximaal 3 procent plus de inflatie mag stijgen. Dat is minder dan de tariefstijging die nu maximaal is toegestaan, maar meer dan tot nu toe is gehanteerd.