Stille tocht om gedode jongen in Amersfoort

Rotterdam, 30 maart. Enkele honderden mensen hebben gisteravond deelgenomen aan een stille tocht in Amersfoort. Burgemeester Albertine van Vliet had kort tevoren de toestemming voor tocht ingetrokken. De aanwezigen herdachten tijdens de tocht een 16-jarige jongen, Babak, die zaterdag in het centrum van de stad werd doodgeschoten. Op het laatste moment besloot de burgemeester de tocht niet door te laten gaan, omdat zij ”geen veiligheid kon garanderen”. Na afloop van de tocht verklaarde de politie dat er een uur voor de tocht informatie binnenkwam die wees op ”dreiging van vuurwapengeweld tegen het publiek”.