Praatgroep helpt ouders bij relatie

rotterdam, 30 maart. Een preventieve therapie helpt echtparen die hun eerste kind krijgen door die relationeel gezien moeilijke periode heen. Vijf en een half jaar later zijn de gunstige effecten op de relatie nog merkbaar. Amerikaanse psychologen rapporteren over de therapie in de nieuwste editie van Journal of Consulting and Clinical Psychology. De therapie bestaat uit wekelijkse praatgroepen van 2,5 uur, in de periode van drie maanden voor tot drie maanden na de geboorte. Echtparen spraken onder begeleiding van een therapeutenechtpaar over communicatie, verdeling van huishoudelijk werk, visie op het ouderschap en de invloed van de eigen jeugd daarop, zelfbeeld en vriendschappen. De interventie is meer gericht op inzicht en het gevoel normaal te zijn, dan op vaardigheden. Bij de stellen die een kind kregen en geen therapie hadden gehad, nam de tevredenheid met het huwelijk met 14 procent af; in de therapiegroep was dat 4 procent. Kinderloze stellen bleven stabiel in hun tevredenheid met het huwelijk. In beide oudergroepen strandde ruim één op de vijf huwelijken.