Parlement toetst Europese regels

Den Haag, 30 maart. - De Eerste en de Tweede Kamer hebben de `tijdelijke commissie subsidiariteitstoets` ingesteld. Zij moet beoordelen op welk bestuurlijk niveau - nationaal of Europees - bepaalde wetgeving het beste geregeld kan worden. De commissie is ingesteld voor de duur van één jaar. Daarna worden haar bevindingen bekeken. Tweede-Kamerlid Van Dijk (CDA) is voorzitter, Eerste-Kamerlid Eigeman (PvdA) ondervoorzitter.