Les voor gemeente in armoedebestrijding

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat bezoekers van voedselbanken geholpen worden. Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) gaat regionale bijeenkomsten organiseren om de gemeenten te wijzen op de mogelijkheden die zij hebben om het armoedeprobleem aan te pakken.

Dat zei hij gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamer over voedselbanken. Uit onderzoek van het kabinet blijkt dat niet het inkomensbeleid van de regering maar individuele problemen, zoals schulden door drankmisbruik of psychische problemen, mensen naar een voedselbank drijft.

Veel van deze mensen weten volgens Van der Hoof de weg naar de gemeentelijke hulpvoorzieningen, zoals bijzondere bijstand, niet te vinden.

Het Kamerlid Verburg (CDA) wilde dat gemeenten bezoekers van voedselbanken verplicht om hulp te accepteren. De staatssecretaris wilde zo ver niet gaan. Hij gaat gemeenten aanspreken op hun verantwoordelijkheid om het armoedeprobleem aan te pakken. Het gaat hem vooral om mensen die serieuze problemen hebben.

Volgens de linkse partijen is het inkomensbeleid van het kabinet Balkenende de oorzaak van het onstaan van inmiddels 28 voedselproblemen verspreid over het land. De rechtse partijen betitelden de grote schulden van de bezoekers als oorzaak. Volgens Kamerlid Varela (LPF) hebben ze dat aan zichzelf te wijten. 'Ze vertikken het om aan het werk te gaan. Wil je dan wel uit die rottige situatie komen, vraag ik me dan af.'