Het kabinet moet zijn eigen koers blijven varen

Als grootvader van vier kleinkinderen, van wie de oudste in september naar de middelbare school gaat, trof mij het artikel `Schuif rekening niet op nieuwe generatie af` in deze krant van 28 maart zeer. De conclusie ”laten we niet de rekening onbetaald doorschuiven naar toekomstige generaties” is mij uit het hart gegrepen.

De huidige politieke stemming is echter anders. Sedert `Pim` roepen politici om het hardst dat je moet luisteren naar wat de kiezer wil. Maar men hoeft geen helderziende te zijn om dat te raden: de kiezer wil minimaal houden wat hij heeft en liefst wil hij meer. Dat mag je de kiezer niet kwalijk nemen. Maar de huidige generatie politici loopt te veel achter die kiezer aan in plaats van de kiezer er op te wijzen dat economische groei geen natuurwet is. Het kabinet-Balkenende verdient een pluim dat het onpopulaire maatregelen heeft durven nemen. Maar dat na het zuur het zoet volgt is ook geen natuurwet. Men mag dit ook niet beloven.

Integendeel, doordat veel arbeidsplaatsen naar lagelonenlanden verhuizen, zal in ons land de werkloosheid toenemen. Want het is onmogelijk om iedereen om te scholen naar een vak waarnaar op dat moment wel vraag is. Niet iedereen kan alles. Bovendien zal men dan ook moeten aanvaarden dat men verplicht wordt werk te doen dat slechter betaald wordt. De conclusie: op langere termijn zou de welvaart wel eens af kunnen nemen en op `zuur` zal dus geen `zoet` volgen.

    • Mr. H.Th.Kat Bentveld