Het dubbele paspoort moet Nederland uit

De redenen, die H. Tjeenk Willink aanvoert om het fenomeen dubbele paspoorten te handhaven getuigen van een achterhaald idealisme en gebrek aan inzicht in wat thans onder de Nederlanders op het gebied van immigratie en naturalisatie leeft (NRC Handelsblad, 24 maart).

Het naturalisatiebeleid moet op de helling. Als iemand hier toevallig een aantal jaren onopvallend of zelfs op kosten van de overheid woont, is dat geen reden voor toekenning van het Nederlanderschap. Net zomin als het hier toevallig uit buitenlandse ouders geboren worden.

Dubbele nationaliteit is helemaal uit den boze. De 900.000 dubbele paspoorthouders moeten voor de keus gesteld worden om één van de twee in te leveren. Als we tegelijkertijd alle vormen van immigratie, zoals gezinsvorming en -hereniging, stopzetten wordt ook de druk op integratieprocessen verminderd, worden we verlost van inburgeringstoetsen en ongewenste naturalisatiefeestjes.

    • Piet de Geus Vledderveen