Geen potloden in de klas maar wel zes dure adviseurs

Het bestuur van vier islamitische scholen in Amsterdam ligt onder vuur. Ouders zijn boos. 'We hebben kwaliteit nodig. Wegwezen, opstappen.'

Vroeger kreeg je met een havo-diploma nog een leuke baan. Maar nu kom je zelfs met hbo niet ver, zegt Mohammed Hassanain. Daarom moet het islamitisch onderwijs in Amsterdam uitmuntend zijn.

En dat is het probleem. Er zijn wel islamitische basisscholen, maar het is er een bestuurlijke chaos. Inmiddels bemoeit iedereen zich ermee. De Algemene Onderwijsbond (AOb), de koepelorganisatie voor Islamitisch onderwijs, het ministerie, de rechter en de ouders. Volgens Hassanain is er maar één oplossing om hun kinderen goed onderwijs aan te bieden: 'Het bestuur moet weg.'

Het bestuur waar het om gaat, staat aan het hoofd van de stichting islamitische basisscholen Amsterdam (SIBA). De drie leden besturen de At-Taqwa-, El Faroeq Omar-, El Arqam-, en de Abraham El Khalielschool, samen rond de vijfhonderd leerlingen. Of ze zouden dat moeten doen. Want volgens de ouders doen ze helemaal niets. Al jaren spiegelen de bestuursleden de ouders prachtige beloftes voor waar niets van terecht komt. Gevolg: er is geen geld voor materialen, het geld dat er is wordt uitgegeven aan vage adviseurs of aan onduidelijke posten en daarnaast is het bestuur het ook onderling niet eens.

Ongeveer 130 ouders kwamen gisteren bijeen in de islamitische basisschool El Farouq om uitleg te krijgen van de medezeggenschapsraad, waar ouders inzitten, over de laatste stand van zaken. Een waslijst met aantijgingen tegen het bestuur werd uitgedeeld. In het Arabisch en in het Turks. Een korte opsomming: geen gymleraren, externe schoonmaakbedrijven komen werk doen waar de school niets van weet, onder de brieven van het bestuur staan vervalste handtekeningen. Daarnaast wil het SIBA-bestuur graag fuseren met de stichting El Amal, waar vijf andere islamitische basisscholen onder vallen. Maar daar moeten de betrokken medezeggenschapsraden van de vier scholen niets van hebben. Onder andere omdat de omstreden bestuursleden van SIBA ook daar een vinger in de pap hebben.

De problemen van de islamitische basisscholen in Amsterdam spelen al lange tijd. Vanochtend zou voormalig SIBA-voorzitter Mohamed C. voor de rechter staan wegens valsheid in geschrifte, verduistering en het in dienst hebben van illegalen. Hij werd in februari 2004 aangehouden en trad af als bestuurder. Maar met het nieuwe bestuur werden de problemen alleen maar groter.

De medezeggenschapsraden stapten naar de rechter. Die bepaalde in november dat SIBA op straffe van een dwangsom onder andere een directiestatuut moest opstellen, informatie moest geven over een fusieplan, een personeelsplan opstellen. Dat is tot op heden niet gebeurd. Om de dwangsom veilig te stellen legde de Algemene Onderwijsbond (AOb) namens de medezeggenschapsraden en leerkrachten vorige week beslag op de bankrekeningen van SIBA. Maar die maakt sindsdien gebruik van nieuwe bankrekeningen.

De ouders zijn wanhopig. Ze zitten in de gymzaal op plastic klapstoelen. De mannen rechts, de vrouwen links. Er zijn geen potloden en schriften meer, verzucht een ouder. De voorzitter van de SIBA, Mohamedajoeb Elahi, is er ook. Hij kan uitleg geven aan de boze ouders. Alleen is er een probleem. Elahi is een dag eerder door de twee ander bestuursleden afgezet. Hij kan niet meer doen dan zijn verontschuldigingen aanbieden. Het is een rotzooi, geeft hij volmondig toe tegen een volle zaal met ouders.

Maar die nemen daar geen genoegen mee. 'Hebben jullie geen hart', schreeuwt een kleine man. 'Wij zijn mensen met een laag inkomen en moeten telkens maar geld geven.' Ouders halen hun kinderen van school, roept een ander. 'Ja, meer dan de helft', schreeuwt de kleine man weer. Vijftig procent, vult een kind aan. 'Wij willen het beste voor onze kinderen. Zij zijn ons pensioen', legt een vader uit.

Het probleem is, legt Mohamedajoeb uit, dat het bestuur uit drie leden bestond. En de twee andere leden namen de beslissingen, die hij niet kon blokkeren. Dat is democratie, verzucht de afgezette voorzitter. Wilden de twee andere bestuursleden adviseurs? Dan kwamen die er. Zo waren er uiteindelijk zes adviseurs op drie bestuursleden. Die waren nodig om bijvoorbeeld de brieven van het bestuur te schrijven, legt lid van de medezeggenschapsraad Mohammed Hassanain de ouders uit. 'Voor 52 euro per uur.'

Dat is de hele kwestie, meent Hassanain. Het bestuur is niet goed, anders hadden ze zelf wel een brief kunnen schrijven. En zoals de havo niet meer genoeg is voor een mooie baan, is een schoolbestuur van amateurs niet meer van deze tijd. Hassanain: 'De tijd dat je een school als moskee kunt besturen is voorbij. We hebben veel aan ze te danken, maar nu hebben we kwaliteit nodig. Wegwezen, opstappen.'

Maar dat is niet eenvoudig. Hoe stuur je het bestuur van SIBA naar huis? De medezeggenschapsraad kan dat niet. Het ministerie kan dat niet, dat kan hooguit de subsidie korten. De enige oplossing is volgens ex-voorzitter Mohamedajoeb een moreel beroep doen op de twee bestuursleden om af te treden. Dat moet onder andere de ISBO doen, de koepelorgansatie voor islamitische basisscholen. Die zou morgen bij SIBA aandringen op opstappen. Maandag zal de ex-voorzitter ook met het ministerie overleggen, en vragen of dat SIBA ook onder druk wil zetten. En ten slotte hebben de ouders inmiddels handtekeningen verzameld om het bestuur ervan te overtuigen dat het tijd is om te gaan.

De aanwezige ouders hebben er weinig vertrouwen in, zolang er geen verandering komt in de bestuurscultuur in het islamitisch onderwijs. 'Van de ISBO verwacht ik niet zoveel', zegt een moeder. Want de secretaris van die organisatie is tevens een belangrijke, betaalde adviseur van SIBA.

    • Tom Kreling